+48 12 290 22 22

Dotacje unijne

 • Modernizacja CBR Consultronix SA

  Consultronix Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: 
  Modernizacja Centrum Badawczo-Rozwojowe Consultronix SA.

  Celem projektu jest: Modernizacja istniejącego Centrum Badawczo-Rozwojowego Consultronix SA poprzez: 
  adaptację niezagospodarowanych pomieszczeń, zakup 26 środków trwałych i 20 wartości niematerialnych i prawnych.

  Dofinansowanie projektu z UE: 218 004,60 PLN.
  czytaj więcej
 • Utworzenie CBR Consultronix SA

  Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do kontynuacji prowadzonej przez Spółkę działalności B+R poprzez utworzenie dedykowanej jej jednostki, tj. CBR Innowacyjnych Technologii dla Medycyny.
  W ramach projektu zostanie wybudowany budynek CBR i zakupione wyposażenie badawcze. Dzięki temu Spółka zrealizuje agendę badawczą i opracuje innowacyjne produkty.
  czytaj więcej
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robot budowlanych, niezbędnych do przystosowania pomieszczeń w części budynku przy ul. Przemysłowej 17 w Balicach na cele zmodernizowanego Centrum Badawczo-Rozwojowego Consultronix S.A,. w ramach Poddziałania 1.2.2 - infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Szczegółowe informacje tutaj.


  czytaj więcej
 • Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.

  Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych, niezbędnych do przystosowania pomieszczeń w części budynku przy ul. Przemysłowej 17 w Balicach na cele zmodernizowanego Centrum Badawczo-Rozwojowego Consultronix S.A. w ramach Poddziałania 1.2.2 – Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

  Szczegółowe informacje tutaj.
  czytaj więcej
 • Opracowanie i wdrożenie Strategii Działalności Międzynarodowej w Consultronix S.A.

  Firma Consultronix SA otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Opracowanie i wdrożenie Strategii Działalności Międzynarodowej w Consultronix S.A.


  czytaj więcej